Siła mediów:
ludzie - organizacje - technologie
Warszawa, 19–21.09.2019
DO KONGRESU POZOSTAŁO:
Call for papers
Rozwój technologii informacyjnych i mediów, w powiązaniu ze zmianą społeczną, powoduje erozję tradycyjnych modeli i praktyk medialnych. Zmianie ulegają zarówno relacje mediów z otoczeniem społecznym/politycznym, jak i wewnątrz organizacji, co wynika z konieczności ciągłej innowacji i konkurowania na rynku. Jednocześnie organizacje stojące na straży wolności słowa (Freedom House, Reporterzy bez Granic) wskazują na zwiększenie kontroli państwa nad mediami. Układ sił między mediami a polityką ulega zmianie w erze cyfrowego autorytaryzmu, pracownicy mediów nie są bowiem w stanie obronić się przed naciskami ze strony władzy. Także z wyników badań publiczności, jak i ze wskaźników ekonomicznych wynika, że siła mediów ulega zmianie. Na znaczeniu zyskują nowe formy organizacyjne mediów i strategie współpracy ze środowiskiem kreatywnym oraz zaawansowanych technologii (high-tech). Wszystko to sprawia, że siła mediów rozumiana tradycyjnie jako ‘władza’ i wpływ na społeczeństwo wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników i wypracowania nowego kompleksowego spojrzenia. Wskazują na to na przykład tacy badacze jak James Curran („Media and Power”, 2002) czy Manuel Castells („Władza komunikacji”, 2009).

Zgodnie z sugestią Desa Freedmana, który w ciągu ostatnich kilku lat badał siłę i władzę mediów w Wielkiej Brytanii,
„potrzebujemy definicji siły/władzy mediów, która będzie wystarczająco jasna, aby uchwycić zagrożenia, jakie może ona stwarzać dla demokracji i wystarczająco skomplikowana, aby móc w pełni ocenić jej kanały, sieci, uczestników i efekty” (Freedman, „Contradictions of Media Power”, 2014).
- Des Freedman
Kondycję współczesnych mediów oraz perspektywy ich rozwoju proponujemy analizować wykorzystując kategorię siły, jako pojęcia uwzględniającego kategorię wpływu, władzy wraz z dynamiką relacji i efektów działania mediów w ramach trzech płaszczyzn: ludzkiej, organizacyjnej i technologicznej. Tytułową siłę mediów rozumiemy zatem jako ich rolę i pozycję w społeczeństwie (wolność słowa, etyka mediów, zaufanie do mediów, badania publiczności, wpływ na publiczność), układ sił między mediami a polityką (kampanie wyborcze, prawo mediów, polityka medialna), efektywność rynkową (innowacje, strategie rozwojowe, pluralizm i koncentracja), rozproszenie i strukturalną niepewność oraz zdolności adaptacyjne – czyli jak media zmieniają się pod względem struktury i kultury organizacyjnej.

Przyjęcie takiej perspektywy pomoże nam w dostrzeżeniu dynamiki i złożoności siły mediów i poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania, w tym m.in:

Jaką siłę wpływu na współczesne społeczeństwo mają media?

Jak silne są zasady i wartości dziennikarskie?

Czy w tym układzie zaczyna dominować perspektywa technologiczna? Jaką rolę w określaniu siły mediów odgrywają technologie (Big Data, algorytmy itp.)?

Dlaczego konieczna jest nowa definicja siły mediów? I jakie mogą być konsekwencje jej przyjęcia (np. systemowe, regulacyjne)?

Czy mamy do czynienia z nowym układem sił między głównymi aktorami: państwem/władzą polityczną, mediami i publicznością?

Czego brakuje w badaniach zmierzających do określenia współczesnej siły mediów?

Odpowiedzi na powyższe pytania proponujemy poszukiwać w ramach różnych subdyscyplin i tematów, które świadczą o interdyscyplinarności nauki o mediach. W odpowiedzi na wielowymiarowość zjawiska siły mediów proponujemy dyskusję w ramach trzech głównych bloków tematycznych:
I. Ludzie
– publiczności współczesnych mediów,
– funkcje i zadania mediów w epoce cyfrowej,
– język mediów i siła perswazji,
– wartość, normy i systemy odpowiedzialności mediów,
– studia nad kulturą dziennikarską,
– komunikowanie międzykulturowe,
– polaryzacja społeczna i medialna,
– edukacja medialna,
– mobilność pracowników mediów,
– komunikowanie lokalne i środowiskowe.
Book Now
II. Organizacje
– własność i zarządzanie mediami,
– komunikowanie międzynarodowe (organizacje i instytucje),
– modele systemów medialnych,
– media i polityka,
– polityka medialna i prawo mediów,
– finansowanie mediów i modele biznesowe,
– reklama i public relations,
– relacje mediów z instytucjami kultury, strategie rozwojowe,
– studia nad mediami jako organizacją (kultura i struktura organizacyjna)
– nowe formy mediów, startupy dziennikarskie
View Speakers
III. Technologie
– technologie informacyjne, nowe media i platformy multimedialne,
– media społecznościowe,
– komunikacja wizualna,
– Big Data a współczesne media,
– innowacje w mediach: wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość,
– automatyzacja współczesnego dziennikarstwa,
– smart city,
– Internet Rzeczy,
– nowe formy reklamy i PR,
– user-generated content.
Book Now
Przyjmowanie zgłoszeń
Obrady Kongresu będą odbywać się w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia wystąpień powinny być nadsyłane w formie abstraktów (max. 500 słów), które będą podlegać recenzowaniu przez Komitet Organizacyjny.

Kryteria oceny:

zgodność z tematem konferencji

poprawność merytoryczna i metodologiczna

oryginalnośc i aktualność tematu

wkład w rozwój badań nad mediami

praktyczne zastosowanie wyników badań

Możliwe jest zgłaszanie propozycji paneli (w j. polskim lub w j. angielskim) uwzględniających strukturę tematyczną wydarzenia. Zgłoszenie panelu wymaga przesłania wiadomości e-mail na adres Organizatorów (kongresptks2019@uw.edu.pl) oraz załączenia abstraktu panelu (max 500 słów), w którym wskazane zostaną następujące elementy: moderator, temat panelu i jego istota oraz słowa kluczowe (3-5).
Goście Kongresu
Poznaj naszych wyjątkowych gości.
Keynote Speakers

Des Freedman Professor of Media and Communication Studies at Goldsmiths, University of London

Biogram:
Des Freedman is Professor Media and Communications at Goldsmiths, University of London. He is the author of The Contradictions of Media Powerand The Politics of Media Policyand co-author (with James Curran and Natalie Fenton) of Misunderstanding the Internet. He has edited a number of volumes on broadcasting, media reform, liberalism, terrorism and the politics of higher education and was one of the founders of the Media Reform Coalition.

Keynote speech: The Resistable Rise of Media Power
Deregulation, marketization, hypercommercialization, corporate capture and commodification are component features of a neoliberalism that has destabilized media landscapes and eviscerated public communication. Embedded forms of inequality that shaped legacy media have been intensified in a digital environment in which algorithms and big data are fetishized and financialized. Power has been increasingly consolidated by oligopolistic digital intermediaries like Facebook and Google while the state has, all too often, corrupted public media which, far from scrutinising elites, are more likely to articulate their interests. This talk identifies the abuses of an evolving media power that is seen to be the source of some of the key problems we face today – a crisis of disinformation, a collapse of the ‘centre ground’ and declining levels of trust – and argues that media reform has to be a central part of contemporary democratic movements.Karen Donders Professor at the Faculty of Economic and Social Science, Vrije Universiteit Brussel.

Biogram:
She is the head of SMIT’s smart media unit, supervising business, policy and researchers on media mediated communication.

Keynote speech: Public service media in Europe: The mismatch between theory, the law and practice
Public service media concerns the provision of services by public broadcasters that contribute to the democratic, cultural and social wellbeing of society and this across devices and various technologies. Citizens are primarily being addressed as citizens and the institutions in charge should operate as independently as possible from market forces and government control. That is, summarizing and simplifying to a large extent, the theory underling one of the most studied concepts and institutions in Europe. But is theory corresponding with reality? Karen Donders researched the state of play of public service media across Europe, critically confronting the theory, the law and practice. She carried out case studies on Belgium, Ireland, the United Kingdom, the Netherlands, Poland, Spain, and several other countries. She will present the main findings of her new book on this topic.

Mark Deuze Professor of Media Studies at the University of Amsterdam,
The Netherlands

Biogram:
Mark Deuze is Professor of Media Studies at the University of Amsterdam’s (UvA) Faculty of Humanities, and currently serves as its Director of Graduate Studies. Before that he worked as a journalist and academic in the United States, Germany and South Africa. He is also the bass player and singer of Skinflower.

Keynote speech: Beyond Journalism: Challenging Media Power from within
The ‘Beyond Journalism’ research project and book (forthcoming late 2019 with Polity Press) examines the fragmented, networked and richly diverse field that journalism has become around the world. Through fieldwork at more than twenty media startups in 11 countries (The Netherlands, the United States, Canada, Uganda, South Africa, Italy, France, Denmark, Nepal, Iran, and Colombia) we focus on what it takes to make it work, what drives and motivates these professionals, and how all of this can be seen as transforming the definition of journalism, as well as the role journalism plays in different societies.

New journalistic ventures tend to define themselves deliberately as against traditional institutions and legacy media. However, in our research we find that their values and ideals are neither radically different nor necessarily new. Through telling stories of startups the authors aim to provide insight into the variety of actors, the multitude of forms, content and audiences that make up contemporary journalism, doing justice to both the excitement as well as challenges present in media entrepreneurship.

Svetlana S. Bodrunova Professor of Political Communication, St.Petersburg State University, Russia

Biogram:
Svetlana S. Bdorunova is Professor at the Department of Mass Media Management, School of Journalism and Mass Communications, St.Petersburg State University, Russia. She is currently the leader of the Center for International Media Research at her School. Her research interests include media and public spheres in various socio-political contexts, digital publics and discussions on social media, and Russian media and social communication.

Keynote speech: Zombies, vegetables, cosmonauts: The role of context in studying public discussions
In our 2016-2020 research project where we have studied discussions on inter-ethnic conflicts on social media, we have found out that the role of local political divisions was crucial in interpreting the nature of the conflict. Also, we have found that the group structures of the discussions did not at all reflect the Tajfel&Turner’s (1979) classic grouping of minority, pro-minority majority, and anti-minority majority. What we have found instead was the opening-up of the local political divisions via a conflict, and in each case the constellation of discourses was highly context-dependent.

The Russian, German, and American examples made me further reflect on how to introduce national context into comparative studies of social media. While the research community has already established rigorous procedures for literature review, elaboration of methodology, and discussion of the research results, endorsement of local contexts into communication studies remains intuitive and non-systemic. I argue that there may be compulsory elements of contextual knowledge that need to be examined before practically any study of social media and invite the research community to further dialogue on this matter.

Guest Lecturer

Xianhong Hu Program Specialist at Division of Freedom of Expression and Media Development, UNESCO

Biogram:
Dr Xianhong Hu is UNESCO’s program specialist at the Division of Freedom of Expression and Media Development. Her main responsibilities are in the areas of freedom of expression online and offline, Internet privacy, media development and Internet governance. She has also conducted UNESCO Series Publication on investigative journalism including “Story-Based Enquiry: A Training Manual for Investigative Journalism” and “Global Casebook of Investigative Journalism”.

Open lecture:: To Assess Internet Policies in your country: UNESCO presentation of Internet Universality ROAM-X Indicators
Have you ever wanted to gain a deeper understanding of your digital environment? To have a map of the Internet measuring its compliance with Rights, Openness and Accessibility, and assessing Multistakeholder involvement in its governance? If so, UNESCO’s ROAM-X Indicators are for you. As developed via a two-year global multi-stakeholder consultation process including with European community, the tool is a unique resource to make a diagnosis of national digital environments and address structural inequalities. It aims to:

 • - Present a comprehensive and substantive understanding of the national Internet environment and policies;
 • - Assess alignment of the environment and policies to UNESCO’s R.O.A.M. principles and their contribution to sustainable development;
 • - Develop policy recommendations and practical initiatives that will enable the country to improve their Internet ecosystem as advanced ICTs evolve.


UNESCO will take the opportunity to launch the new publication “UNESCO’s Internet Universality Indicators: A Framework for Assessing Internet Development” and the related implementation process at national levels across all continents including Europe. The publication includes the implementation guide is available online in English, French, Spanish and Portuguese, with hard copies for distribution. UNESCO will encourage synergies among the multi-stakeholder community (including governments, civil society, the private sector, technical community academia, the journalism community) to support national assessments of Internet development using the indicators. It is hoped that the session will foster partnerships to conduct national assessments in more countries and trigger policy debates for bridging the digital gap and improving Internet development at national and global levels.

Ważne daty

do 31.03.2019

Przyjmowanie zgłoszeń wystapień (wraz z abstraktami)

20.04.2019

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia

OKOŁO 15.06.2019

Opublikowanie programu Kongresu

DO 15.08.2019

Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa (bez wystąpienia)

DO 1.09.2019

Przyjmowanie opłat

19–21.09.2019

Obrady Kongresu

Opłaty konferencyjne
Opłaty obejmują koszty uczestnictwa (materiały konferencyjne, catering, dwie uroczyste kolacje oraz imprezy towarzyszące).

Dla członków PTKS zniżka - 50 zł.
Dla uczestników z Polski
500 zł
/ osobę
 • Opłata obejmuje:
 • koszty uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • catering
 • dwie uroczyste kolacje
 • imprezy towarzyszące
ZAPISZ SIĘ
Dla doktorantów
300 zł
/ osobę (80 € dla uczestników zagranicznych)
 • Opłata obejmuje:
 • koszty uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • catering
 • dwie uroczyste kolacje
 • imprezy towarzyszące
ZAPISZ SIĘ
Dla uczestników zagranicznych
130 €
/ osobę
 • Opłata obejmuje:
 • koszty uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • catering
 • dwie uroczyste kolacje
 • imprezy towarzyszące
ZAPISZ SIĘ
Nr konta do wpłat
POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

PKO Bank Polski 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Tytułem: Kongres + imię i nazwisko uczestnika

Teksty wygłoszone podczas Kongresu oraz następnie zgłoszone przez Autorów do publikacji, po zakwalifikowaniu w procesie recenzyjnym, zostaną opublikowane w kwartalniku „Studia Medioznawcze” (wymogi redakcyjne dostępne są na stronie internetowej czasopisma).
Faktury

Zainteresowanych otrzymaniem faktury potwierdzającej uiszczenie opłaty konferencyjnej, uprzejmie prosimy o:
- wypełnienie formularza online
- przesłanie potwierdzenia płatności na adres email Sekretariatu: kongresptks2019@uw.edu.pl


Faktury będzie można odebrać podczas Kongresu.

Lokalizacje i rekomendowane hotele
Lokalizacje i transport

Lokalizacje

Kampus Główny UW (Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa):

 • Stara Biblioteka lokalizacja rejestracji, uroczystego rozpoczęcia i zakończenia, sesji plenarnych, okrągłych stołów, wykładu otwartego, walnego zjazdu oraz sesji równoległych, a także lunchy i przerw kawowych w dn. 19-21 września 2019
 • CIUW – lokalizacja sesji równoległych w dn. 20-21 września 2019
 • Collegium Politicum (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) – lokalizacja sesji równoległych w dn. 20-21 września 2019
 • Sala Kolumnowa na Wydziale Historycznym (w Budynku Pomuzealnym) – lokalizacja kolacji w dn. 20 września 2019
 • Brama Główna UW miejsce spotkania wycieczki – zwiedzania Starego Miasta w dn. 21 września 2019 r.

Pałac Kultury i Nauki (plac Defilad 1, 00-901 Warszawa)

 • Sala Marmurowa - lokalizacja kolacji wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy w dn. 19 września 2019

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa)

Mapa kongresowych lokalizacji

Transport publiczny

Kampus Główny UW

 • autobusy:
  • linie 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2; przystanek: Uniwersytet
 • metro:
  • linia M2; przystanek: Nowy Świat-Uniwersytet

Pałac Kultury i Nauki

 • autobusy:
  • linie 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525; przystanek: Centrum
 • tramwaje:
  • linie 4, 7, 9, 15, 18, 24, 25, 35, 36, 73; przystanek: Centrum
 • metro:
  • linia M1; przystanek: Centrum

  Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

  • autobusy:
   • linie 118, 127; przystanek: Mariensztat
Rekomendowane hotele
Organizatorzy nie pokrywają kosztu noclegu oraz (z wyjątkiem Obiektu hotelowego Hera) nie pośredniczą w procesie rezerwacji miejsc.

Hera – obiekt hotelowy UW

Dane kontaktowe:


Adres: ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa

Telefon: +48225531000

WWW: http://hera.uw.edu.pl/


Opis obiektu:


„Hera” znajduje się przy Trakcie Królewskim, nieopodal Łazienek i Belwederu. Można tu dojechać autobusami: 116, 119, 131, 166, 167, 168, 180, 501, 503 oraz 519. W „Herze” dostępny jest internet Wi-Fi.
Zameldowanie od 12.
Wymeldowanie do 10.


Pokoje/ceny:


• Pokój 1 os. z WC i umywalką – 80 PLN/dobę
• Pokój 1 os. z łazienką – 140 PLN/dobę


Jak rezerwować?


Rezerwacja mailowa: herarezerw@adm.uw.edu.pl – należy podać termin noclegu, wybrany pokój oraz hasło PTKS. Uczestnik Kongresu jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia rezerwacji na adres mailowy sekretariatu Kongresu: kongresptks2019@uw.edu.pl

Hotel Ibis STYLES Warszawa Centrum***

Dane kontaktowe:


Adres: ul. Zagórna 1A, 00-441 Warszawa

Telefon: +48222118400

WWW: https://www.accorhotels.com/pl/hotel-A1J0-ibis-styles-warszawa-centrum-otwarcie-grudzien-2018/index.shtml


Opis obiektu:


Hotel Ibis Styles Warszawa Centrum położony jest nad brzegiem Wisły tuż obok hotelu ibis Budget Warszawa Centrum. Lokalizacja naszego obiektu gwarantuje łatwe dotarcie do Stadionu Narodowego, Łazienek Królewskich oraz szybki dojazd do centrum miasta, dworca PKP i lotniska im. Fryderyka Chopina. Dogodna komunikacja: przystanek autobusowy w pobliżu hotelu - 2 min, dworzec PKP - 15 min.
Zameldowanie od 14.
Wymeldowanie do 12.


Pokoje/ceny:


• Pokój 1 os. ze śniadaniem 330 PLN/dobę
• Pokój 2 os. ze śniadaniem 370 PLN/dobę


Jak rezerwować?


Rezerwacja mailowa: HA1J0-RE@accor.com – należy podać termin noclegu, wybrany pokój oraz hasło: Kongres PTKS 2019

Hotel Ibis Budget Warszawa Centrum*

Dane kontaktowe:

 

Adres: ul. Zagórna 1, 00-441 Warszawa

Telefon: +48227453660

WWW: https://www.accorhotels.com/pl/hotel-6401-ibis-budget-warszawa-centrum/index.shtml

 

Opis obiektu:

 

Hotel Ibis Budget Warszawa Centrum położony jest nad brzegiem Wisły tuż obok nowo otwartego hotelu ibis Styles Warszawa Centrum. Obiekt znajduje się w pobliżu Stadionu Narodowego w odległości 15 minutowego spaceru. Lokalizacja tego ekonomicznego hotelu gwarantuje łatwy dojazd do centrum miasta, dworca PKP i lotniska im. Fryderyka Chopina.
Zameldowanie od 12.
Wymeldowanie do 12.

 

Pokoje/ceny:

 

• Pokój 1 os. ze śniadaniem 190 PLN/dobę
• Pokój 2 os. ze śniadaniem 210 PLN/dobę

 

Jak rezerwować?

 

Rezerwacja mailowa: H6401-RE@aacor.com
– należy podać termin noclegu, wybrany pokój oraz hasło: Kongres PTKS 2019

Hotel Logos*

Dane kontaktowe:

 

Adres: Filia OUPiS ZNP, Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

Telefon: +48226225562

WWW: https://www.hotellogos.pl/

 

Opis obiektu:

 

Hotel Logos położony jest w Śródmieściu Warszawy nad brzegiem Wisły, vis a vis stadionu PGE Narodowego. Dogodna lokalizacja pozwala dotrzeć pieszo w kilka minut do Stadionu, stacji metra” Centrum Nauki Kopernik” czy teatru Ateneum. W odległości zaledwie około 2 km znajduje się Dworzec Centralny i ok. 9 km Międzynarodowy Port Lotniczy im. F. Chopina.
Zameldowanie od 14.
Wymeldowanie do 12.

 

Pokoje/ceny:

 

• Pokój 1 os. ze śniadaniem 207 PLN/dobę
• Pokój 2 os. ze śniadaniem 270 PLN/dobę

 

Jak rezerwować?

 

Rezerwacja mailowa: rezerwacja@hotellogos.pl – należy podać termin noclegu, wybrany pokój oraz hasło: PTKS

Kontakt / organizatorzy
Sekretariat:
mgr Dagmara Sidyk
mgr Marlena Sztyber
kongresptks2019@uw.edu.pl

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

Kontakt
Masz pytanie? Napisz do nas.